Andning

Det finns massor av andningstekniker inom kundaliniyogan Här har jag valt ut några. Vilken teknik du väljer beror på vilken effekt du vill ha. Enligt yogatraditionen har varje teknik en viss effekt.
Här har jag valt att dela in andningen i lugnande, energigivande och balanserande andning.
Du kan sitta, stå eller ligga när du gör andningen. Bra om du kan få ett flöde på 3 minuter.