Covid 19

Info med anledning av Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, de absolut viktigaste åtgärderna för att hindra smittspridning är:

* Stanna hemma om du är sjuk eller känner symtom.
* Håll avstånd
* Ha en god handhygien, handdesinfektion finns i lokalen.

Vi kommer även att i lokalen vidta egna åtgärder för att vi alla ska kunna känna oss trygga.


Vi rekommenderar:
* Ta med egen filt om du vill.
* Byt gärna om hemma före och efter yogan.

Lokalen
* Vi har reducerat antalet platser i lokalen för att skapa större utrymme.

Varmt välkommen att yoga under trygga former!