Gong

Vila till gongens vibrationer och tillåt dig komma i djup avslappning
Hösten 2021
Lördagar 25/9, 30/10, 27/11 och 18/12
Tid: 14.00-15.30

Kostnad 200kr per tillfälle
anmälan : info@kundaliniyogan.se

P.g.a rådande coronaläge finns 9 platser vid varje tillfälle