Gong

Vila till gongens vibrationer och tillåt dig komma i djup avslappning
Våren 2021
Lördagen 6/2 och 6/3
Vid varje datum hålls 2 gongbad;
Nr 1 kl 10.30-11.30
Nr 2 kl 13.00-14.00

Kostnad: 200 kr tillfälle.
P.g.a rådande coronaläge finns 5 platser vid varje klockslag för att säkra avståndet.

Vid anmälan ange vilket klockslag du önskar.

anmälan : info@kundaliniyogan.se